Ryhtikoulu | Finnmotion
FINNMOTION BY MARJA PUTKISTO

Ryhti, ketteryys ja tasapaino kanavoidaan yrityksen tuottavuudeksi

Uusi itsehoitojärjestelmä parantaa työhyvinvointia ja organisaation toimivuutta. 

Finnmotion on Marja Putkiston kehittämä, fyysisen ja emotionaalisen työhyvinvoinnin palvelu. Sen tavoitteena on nostaa työelämä ryhtiin ja pysäyttää psykofyysinen ryhtieroosio. Finnmotionin mukaan ryhti luo perustan terveydelle, hyvinvoinille ja yrityksen toimintakyvylle.

Finnmotion vastaa digiajan mukanaan tuomien huonojen työasentojen haasteisiin. Se on enemmän kuin tuntemamme ergonomia - sen avulla aukeaa uusi näkökulma johtamiseen ja yrityksen tuottavuuden parantamiseen. 

Finnmotion tukee yrityksen strategiaa. Prosessi helpottaa kommunikaatiota ja kokoaa organisaatiota etätöistä huolimatta. Sen avulla luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisätään keskittymiskykyä, vireystasoa, muutosmyönteisyyttä ja palautumiskykyä. Kyseessä on hiljainen, jatkuva prosessi, joka aikaansaa positiivisia pysyviä muutoksia käytökseen. 

Finnmotion ohjelman tulokset näkyvät asennemuutosina, selkäkipujen ja poissaolojen vähenemisenä sekä työntekijöiden kehonhallinnan parantumisena. Kartoitukset ja mittaukset kertovat kehittymisen.

Marja Putkisto haastaa Suomen yritykset elämän kestävään hyvinvointiin

Finnmotion on holistinen ratkaisumalli yritysten hyvinvointiin ja tuottavuuteen. Prosessin aikana syntyvä ymmärrys mahdollistaa yksilön itsenäisen työhyvinvoinnin ylläpidon, ryhdin jatkuvan huollon ja työvireyden hallinnan. 

Jokaisella yksillöllä ja tiimillä on oma luontainen tapa toimia, eli oma työdynamiikka. Erilaiset työtehtävät vaativat erilaista työdynamiikkaa. Tiimien työdynamiikkaa voidaan ohjata, kun tunnistetaan yksilökohtainen työdynamiikka. Jokaiselle annetaan mahdollisuus hyödyntää omaa dynamiikkaansa tiimin ja yrityksen hyväksi. Vuorovaikutus henkilöiden välillä helpottuu ja muuttuu positiiviseksi. 

Finnmotion prosessi alkaa työdynamiikka-analyysilla, joka selkeyttää tutkittavan ryhmän se hetkistä tilannetta. Prosessin edetessä voidaan ohjata dynamiikkaa strategisesti haluttuun suuntaan.  

Työkykyisyyttä uhkaavat riskit tulevat näkyviksi ja niihin pystytään puuttumaan ennakolta. Tämä on suuri etu sekä yksilön että yrityksen kannalta. 

Mihin yritys voi hyödyntää ratkaisumallia?

YRITYSJOHTO – malli on strategisten muutosprosessien tuki ja työväline. Se antaa uuden perspektiivin tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden arvioimiseen. Työdynamiikka-analyysi avaa johdolle mahdollisuuden tutkia työkulttuuria ja oivaltaa työyhteisön toimintamalleja uusin silmin.

HENKILÖSTÖHALLINTO - malli mahdollistaa uuden työtapakulttuurin kehittämisen. Ryhtikouluprosessi antaa keinot työdynamiikan uusimiseen ja tasapainottamiseen.

TYÖTERVEYS - malli on konseptoitu, työhyvinvoinnin ydinasioihin keskittynyt kokonaisuus ja se antaa uuden mitattavan perspektiivin työhyvinvoinnin perusteisiin.

YKSILÖ - yksinkertainen ja toimiva ratkaisumalli, joka mahdollistaa oman hyvinvoinnin aktiivisen kehittämisen. Prosessiin liittyvän ohjauksen avulla syntyy syvällinen ymmärrys omasta kehosta, työdynamiikasta ja niihin vaikuttamismahdollisuuksista. Pienistä muutoksista tulee päivittäinen tapa ja sillä saadaan aikaan isoja muutoksia 

YHTEISKUNNALINEN VASTUU - yrityksillä on yhteiskunnallinen vastuu pitää huolta henkilöstönsä työkyvystä ja vastata digiajan asentohaasteisiin. Hyvinvoiva organisaation on sekä työnantajana että yhteistyökumppanina houkutteleva. 

VIESTINTÄ – Ryhti näkyy yrityksen henkilöstön kautta ja sitä pystyy hyödyntämään myös viestinnässä.  Tulkaa mukaan rakentamaan hyvinvoivaa Suomea.

 #stopryhtieroosio  #ryhtikannattaa #ryhdikkäitäpäätökisä #työhyvinvointi 

Ryhti, ketteryys ja tasapaino hallintaan

Finnmotion on nykyaikainen ryhtikoulu. Se pysäyttää välittömästi ryhtieroosion; digitalisaation aiheuttaman degeneraatioketjun. Se poistaa staattisuuden aiheuttamat tarpeettomat selkäkivut sekä näistä johtuvan uupumisen. Ohjelma on suora vastaisku ryhtidegeneraation ydinsyihin. 

Onko ajatus vai hartiat jumissa?

Ryhti kannattaa, kolme minuuttia työpäivän aikana riittää 

Alkumittaukset, ohjelmanharjoittelu, päivittäiset yhteiset ja omat harjoitteet. Palautetta annetaan yksilöille ja heitä ohjataan käyttämään jatkossa harjoitteita räätälöidysti oman tarpeen mukaan. Ohjelma rakentuu yksikertaisista perusliikkeistä, joiden tietoinen palauttaminen oman kehon normaaliin liikeketjuun parantaa motoriikkaa (neurologinen muutos). Finnmotion-ohjelma on osoittanut, kuinka työpaikalla ja työaikana ryhti, tasapaino ja ketteryys ovat progressiivisesti parantuneet. 

 Rutiinista tehdään rituaali, pienillä muutoksilla saadaan isoja asioita aikaan. 

Ryhti nostattaa niin mieltä kuin myös kehoa 

Ohjelman on todettu lisäävän vuorovaikutustaitoja ja muutoshalukkuutta, ja se pysäyttää digitalisoinnin aiheuttaman asteittaisen ”erakoitumisen”. Kun ryhti kohoaa, itseluottamus kasvaa, jolloin on helpompi kohdata niin työn haasteet kuin kanssaihmisetkin. Kaikella tällä on syvä vaikutus minuuteen, inhimillisyyteen ja kaiken kaikkiaan tuntemukseen ihmisyydestä.

Miksi Finnmotion? 

Kenelle Finnmotion sopii?

Finnmotion, moderni ryhtikoulu sopii kaiken kokoisille yrityksille ja kaikille toimialoille, joille työhyvinvointi on tärkeää. Ohjelmaa varioidaan sopivaksi kuhunkin työympäristöön, se sopii myös monimuototyöskentelyyn.

Miten ohjelma toimii käytännössä?

Tarvitaan avointa mieltä ja valmiustilaa uuteen ryhtiin. Sen kummempia kehonhallinnallisia taitoja ei vaadita. Uusi ohjelma suositellaan käynnistettäväksi syksyllä ja keväällä. Ohjelmat etenevät loogisesti ja progressiivisesti. Ymmärrys oman kehon käyttötavoista lisääntyy ja samalla oppitaan keinot työaikana.

Starttiohjelmasta ohjelmat etenevät loogisesti valitulla sykkeellä, joista kuin luo valmiustilan seuraavalle. Yrityksessä voi olla ryhmiä tai yksilöitä, jotka aloittavat ohjelman eri vaiheissa. Starttipaketin aikana rakennamme kustomoidun työympäristöönne logistisesti miellyttävän muodon. 

Ota yhteyttä, tilaa Finnmotion esittely

1. Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja 
2. Ajatushautomo, esittelemme ohjelman ja suunnitelemme teille sopivan ohjelman
3. Orientaatio, aloittaa prosessin. 
4. Yhteenveto tuloksista, kokoaa tulokset.

Ota yhteyttä! Räätälöidään sinun yrityksellesi sopiva ohjelmapaketti. Kysy lisätietoa + 358 50 318 8338, marja.putkisto@methodputkisto.com

Kokemuksia Finnmotionista

Finnmotion on vaikutuksiltaan testattu palvelupaketti. Palvelun on toteuttanut Trafi.  Suosittelijat: Jussi Lehtonen (Tikkurila Oy), Mari Keränen (Varma) ja Suomen Lontoon suurlähetystö.

"Kun käyn jumpassa ja se tekee hyvää" – ei aina riitä! Sen sijaan: "Kun opin kannattamaan itseäni uudella tavalla ja korjaamaan kehoani päivittäin normaalin työpäivän sisällä – tulee hyvinvoinnista elämän kestävää!’’
’’Kävin jo Pilateksessa, joogassa, salilla ja Method Putkistossa;luulin olevani vireä ja vahva – vasta kun olin puolivälissä ohjelmaa tajusin, että en osannut edes kuvitella, miltä todellinen energisyys voi tuntua!’’.

Mikä on uutta?

Ohjelma uusii työkulttuuria nykyaikaan sopivaksi. Se on yksilön ja yrityksen energisoiva muutoksen prosessi. Finnmotion on kokemus, joka uusii tavan ajatella hyvinvointia ja toimia työpaikalla arjessa. Yritys saa työkalut muutokseen; elämyksellisen kokemuksen siitä kuinka paljon staattisuudesta vapautuminen parantaa hyvinvointia, sekä henkisesti että fyysisesti. 

Uutta on se, kuinka prosessi toteutetaan: 

Uusiudutaan - siirrytään staattisuudesta dynamiikkaan!

Teknologia lisää tuottavuutta ja sen nopea kehitys eittämättä on palkitsevaa. Samalla se kuitenkin kutsuu staattisuuteen, joka huomaamatta johtaa aisitijärjestelmän kautta motoriikan hiljaiseen rappeutumiseen heikentäen koko kehon toimintakykyä. 

Huomaamme olevamme kiinni koneissamme; mutta harvemmin sitä kuinka kuinka kasvotusten tapahtuvat sosiaaliset tarpeet toisen ihmisen kohtaamiselle vähenevät. Jos vuorovaikutustaidot köyhtyvät ihminen huomaamattaan etääntyy. Jos positiivisten tunteiden maailma pienenee se heikentää yksilön ja sitä kautta koko yrityksen suorituskykyä.

’’ Olen hyvässä kunnossa ja kuitenkin selkäni on kipeä? ”
” Syön terveellisesti ja siltikin olen usein uupunut? ”

Jokaisen ihmisen tuottavuutta madaltava ryhtieroosio on käsitteenä uusi ja sen määrittely tulee ymmärtää. Siksi se ei myöskään pysähdy puheiden ja sanojen voimalla eikä sen parantamiseen riitä edes työergonomia tai kuntosali. 

Marja Putkiston Finnmotion -ohjelmapaketit

Tartu tilaisuuteen ja lataa yritykseesi lisää positiivista energiaa ja suorituskykyä Marjan kehittämän ryhtipalvelun avulla. Finnmotion on uusi palvelumuoto, joka käy käsiksi kipujen ydinsyihin muuttamalla työkulttuuria todistetusti. 

Räätälöidään sinun yrityksellesi sopiva ohjelmapaketti. Kysy lisätietoa + 358 50 318 8338, marja.putkisto@methodputkisto.com 

Ilmoittaudu mukaan! 

Haemme nyt rohkeita yrityksiä pilotoimaan palveluamme ensimmäisten joukossa. Finnmotion toimii ja voidaan toteuttaa työpaikalla, koulussa, kotona ja MP Studiolla. Tilaa Marja & Ryhtienkelit paikalle. Pilotointiin on mahdollista saada Työsuojelurahaston merkittävä tuki.

Ota yhteyttä:
Finnmotion Marja Putkisto
marja.putkisto@methodputkisto.com
puh. 050 318 8338

Media

Työsuojelurahaston paneelikeskustelu - Tutkimus tutuksi: Kehon hallintaa työpaikalla

”Suosittelen, ettet ulkoista omaa hyvinvointiasi.” Marja Putkisto kertoi Finnmotionista Työsuojelurahaston paneelissa ”Kehon hallintaa työpaikalla”. Katso video

Talouselämä 20.1.2019
Väsyttääkö? Syy saattaa olla ryhtieroosiossa: "Näen työpaikoilla huomaamattaan kasaan menevät ihmiset 

"Digiajassa luonnolliset liikeradat rappeutuvat ja liikeketjut häiriintyvät. Niitä ei palauta työtuoli tai jokunen tunti liikuntaa viikossa, eikä se riitä ylläpitämään kehonhallinnallista hienosäätöä. Siksi menen työpaikoille ryhtienkeleitteni kanssa. Finnmotion opettaa ihmisiä itse korjaamaan ryhtiään ja tapaansa olla normaaliarjessaan", Marja Putkisto sanoo.

Liikenneviraston (entinen Trafi) kokemuksia uudesta suomalaisesta innovaatiosta Finnmotionista, joka tähtää parempaan työhyvinvointiin Talouselämässä. 

Linkki artikkeliin: Väsyttääkö? Syy saattaa olla ryhtieroosiossa

Tiedon silta 19.11.2018
Marja Putkiston Finnmotion nostaa työelämän ryhtiin

Työelämän ryhtikoulu lupaa pysäyttää psykofyysisen ryhtieroosion sekä kohentaa hyvinvointia ja toimintakykyä. Ohjelma kehollistaa johdon strategiaa, mistä on erityisesti hyötyä muutosprosesseissa.

Finnmotion – mind, body, sisu. Marja Putkiston työelämän ryhtikoulun logo kiteyttää mielen ja kehon ykseyden – ja terästää sitä suomalaisella sisulla, modernisti ja tasapainoisesti tulkittuna.

Putkisto on kehonhallinnan uranuurtaja ja kansainvälisesti tunnustetun kehonhallintamenetelmän kehittäjä. Method Putkisto on tapa ajatella kehonhuoltoa ja -hallintaa koko elämän perustana. Nyt Putkistolla on uutena missionaan innovatiivinen työhyvinvoinnin palvelukokonaisuus Finnmotion, joka perustuu erityisesti ryhtiä ja liikkumisen vapautta kehittävään Method Putkisto Body up -menetelmään.

" Haluan haastaa Suomen yritykset ja organisaatiot nostamaan itsensä ja ryhdistäytymään. Finnmotion on kokonaisvaltainen ratkaisumalli hyvinvointiin ja vireyteen, tuottavuuteen sekä kilpailu- ja muutoskykyyn", Marja Putkisto sanoo.

Linkki artikkeliin: Marja Putkiston Finnmotion nostaa työelämän ryhtiin

Business Finland 19.9.2018
Marja Putkiston Finnmotion parantaa tuottavuutta ja lisää työhyvinvointia

Työhyvinvointipalveluiden kilpailutilanne on tiukka. Tarjontaa on pilvin pimein sekä mielelle että keholle. Method Putkistoon pohjaava Finnmotion erottuu muista muun muassa jatkuvalla prosessilla ja mitattavuudella. Business Finland rahoittaa palvelun tuotteistamista ja kansainvälistymistä.

Finnmotion on Method Putkistosta kehitetty työhyvinvointipalvelu, jossa fyysinen ja psyykkinen ergonomia yhdistyvät yrityksen johdon strategiaan. Se toimii työhyvinvointia parantavana ohjelmana, mutta lisäksi se avaa uuden näkökulman yrityksen tuottavuuden parantamiseen. Palvelu vastaa myös digiajan mukana tulleiden huonojen työasentojen haasteisiin. Tulokset ovat mitattavissa esimerkiksi selkäkipujen vähentymisenä tai poissaolojen määrän pienenemisenä. 

Linkki artikkeliin : Marja Putkiston Finnmotion parantaa tuottavuutta ja lisää työhyvinvointia.

Yritys

Finnmotion / Method Putkisto Finland Oy
Marja Putkisto

Merimiehenkatu 22 A 12, 00150 Helsinki
puh. 050 318 8338 
marja.putkisto@methodputkisto.com