Etusivu | Finnmotion
Method PutkistoAmmattikoulutusFinnmotion

Ryhti, ketteryys ja tasapaino kanavoidaan yrityksen tuottavuudeksi

Mind, body ja sisu – Finnmotion muutosmalli mullistaa työhyvinvoinnin. Se on työhyvinvointia, joka näkyy tasapainosta, ryhdikkyydestä ja tuloksellisuudesta.

Finnmotion tarjoaa uuden ratkaisumallin työhyvinvoinnin ylläpitoon ja sen parantamiseen. Se on konsepti työhyvinvoinnin järjestelmällisen kehittämiseen ja yrityksen toimintakykyisyyteen. Finnmotion kohottaa työelämän uuteen ryhtiin sekä fyysisesti, että emotionaalisesti. Prosessi rakentaa organisaatiolle jatkuvasti uusiutuvan itsehoitojärjestelmän. Samalla kohoaa yrityksen maine niin, että organisaatio vetää puoleensa parasta mahdollista työvoimaa.  

FINNMOTION-intro from Method Putkisto on Vimeo.

Finnmotion


Mittarimme ja tulokset

Ohjelman tulokset näkyvät positiivisesti keskittymiskyvystä, vireystasosta ja muutosmyönteisyydestä; selkäkipujen ja poissaolojen vähenemisenä sekä työntekijöiden kehonhallinnan parantumisena. Kartoitukset ja mittaukset kertovat kehittymisen. 

Tuloksia voidaan seurata kipujen, uupumisen ja poissaolojen määrän laskuna, stressin lieventymisenä sekä kehonhallinnan taitojen kohentumisena. Tulokset näkyvät myös vireystasossa ja työilmapiirissä. Mieli rauhoittuu ja aikaa riittää niin nykyisen ylläpitoon kuin uuteen siirtymiseen.

Ohjelman positiivinen vaikutus mieleen näkyy keskittymis- ja päätöksentekokyvyn parantumisessa. 

Lupauksemme 

Finnmotion tekee hyvää niin yksilölle kuin yritykselle

Finnmotion toimii jokaisen hyväksi ja hyödyksi. Elämää ja vapautta työpaikoille; ryhti, ketteryys ja tasapaino kanavoituvat yrityksen menestyksen tueksi.

Intohimomme - lähtökohtamme on luottamuksemme suomalaisiin arvoihin, luonnon voimiin, ihmisen kykyihin, itsenäisyyden tarpeellisuuteen, tunteeseen vapaudesta ja samalla yhteenkuuluvuudesta. Tiedämme, että asenne muuttaa asennon.

Räätälöimme ohjelman tukemaan yrityksen tavoitteita. Prosessissa kiteytetään yrityksen ydinasiat: ne, joihin yritys tai organisaatio haluaa keskittyä.

PARANNAMME – ryhtiä, fyysistä ja emotionaalista työhyvinvointia ja tuottavuutta.

VOIMISTAMME - organisaatiota onnistumaan. Joustavuus ja ketteryys tukevat muutosmyönteisyyteen. Näiden kehittyminen ovat ohjelmamme keskiössä.

AKTIVOIMME - työilmapiiriä yhteistyökykyisemmäksi. Muutoshalukkuus on yritysten elinehto, tätä taitoa voi kehittää ja siitä voi tulla jatkuvasti uudistuva innostava voima. 

MAHDOLLISTAMME - voimavarojen paremman kohdentamisen.

SITOUTAMME - Hyvistä ihmisistä on hyvä pitää kiinni, taitavia tekijöitä tarvitaan. Tämän huollon tulee olla jatkuvaa. Tässä voimme auttaa. 

Ota yhteyttä ja kysy ohjelmasta

Marja Putkisto 
puh. 050 318 8338
marja.putkisto@methodputkisto.com